Academic Staff

Prof. Philomela Komninou

Emer. Prof. Theodoros Karakostas

Prof. Thomas Kehagias

Prof. George Dimitrakopulos

Prof. Eleni Pavlidou

Prof. Joseph Kioseoglou

 

Postdocs

Theodoros Pavloudis

Nikoletta Florini

 

Ph.D Students

Isaak Vasileiadis

Stefanos Giaremis

Polyxeni Chatzopoulou

Stratos Nikidis

 

 

Students

Ilias Oikonomou

Athanasios Gkotinakos

 

Alumni

Imad Belabbas

Suman-Lata Sahonta

Julita Smalc-Koziorowska

Abderrezak Belabbes

Efterpi Kalesaki

Panagiotis Kavouras

Antiopi Lotsari

Triantafyllia Koukoula

Savvas Varitis

Theodoros Pavloudis

Calliope Bazioti

Maria-Marianna Soumelidou